تعرفه صفحات در زیواز

طبق تعرفه
نرمال گرید C
جایگاه نرمال
بازدید عادی
نرخ کلیک عادی
نرخ متغییر محتوا
پیشنهاد عادی
طبق تعرفه
PREMIUM
ویژه گرید A
جایگاه رتبه دار
بازدید برتر
نرخ کلیک ویژه
نرخ پایدار محتوا
پیشنهاد ویژه
طبق تعرفه
TOP
ممتاز گرید B
جایگاه رتبه دار
بازدید ویژه
نرخ کلیک ممتاز
نرخ ثابت محتوا
پیشنهاد ممتاز

ماتریس جایگاه ها

جایگاه نمایش محصولات بر اساس نوع،دسته بندی، و فیلتر های نمایش قابلیت واگذاری به تامین کنندگان را داراست
number 4

Zone 4

 • دسته بندی ویژه
 • ترم های اختصاصی
 • دسترسی نرمال
number 3

Zone 3

 • دسته بندی ممتاز
 • ترم های پر ترافیک
 • دسترسی ممتاز
number 2

Zone 2

 • دسته بندی فرعی
 • ترم های جستجوی نرمال
 • دسترسی ویژه
number 1

Zone 1

 • دسته بندی اصلی
 • ترم های جستجوی ممتاز
 • دسترسی واکنشگرا

نحوه انتخاب محصولات در زیواز

هیئت داوران زیواز شامل افراد منتخب از برترین افراد در صنعت طراحی ، مخراج کاری ،گوهر شناسی، و همینطور سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر می باشد که انتخاب برند و محصولات ملزم به تایید هیئت داوران زیواز می باشد.

حسین صادقی

Stone Setting

احمد یعقوبیان

ُSale Manager

محمد ابریشمی

Gemologist

نوشین طباطبایی

ُDesigner

فرآیند همکاری با برند های جدید

شناسایی و اعتبار سنجی هویت برند عرضه کننده
بررسی سایت و مجاری فروش آنلاین
اعتبار سنجی مجوز های لازم

تبلیغات بنری در زیواز

بنر سفید
دسته بندی عادی
نرخ کلیک استاندارد
تعامل کاربر استاندارد
بنر نقره ای
دسته بندی ویژه
نرخ کلیک ممتاز
ماندگاری کاربر
بنر طلایی
دسته بندی اصلی
نرخ کلیک ویژه
ماندگاری ممتاز کاربر