اخبار

اطلاعیه 37 اتحادیه طلا و جواهر

اتحادیه طلا و جواهر

اتحادیه طلا و جواهر

قابل توجه بنکداران محترم طلا و جواهر

 

به استحضار می رساند نشانی وبسایت اتحادیه جهت اطلاع از جدیدترین اخبار و اطلاعیه های صنفی www.estjt می باشد.

همچنین به پیوست لسیت کدهای شناسایی ابطال شده مربوط به استان تهران، خدمتتان ارائه می شود. همکاران محترم می توانند جهت دسترسی به لیست و آخرین کدهای ابطال شده به وبسایت مذکور، بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها، اطلاعیه شماره 37 مراجعه نمایند.

رئیس اتحادیه_ ابراهیم محمدولی

تصویر اطلاعیه

مطالب مرتبط